Skall det låta, rulla, rinna eller blinka? Snurra, blåsa eller gunga?
Martins Uppfinnarverkstad åskådliggör de krångligaste sammanhangen med lekfulla påtagliga analogier.
 
Pettson & Findus på
Gröna Lund

Bollspelet
 
Kulspelet om EU

Kulspelet om Uppsala kommun
  Martins Uppfinnarverkstad har även gjort tekniken till:
- "MegaExpress - En utställning om EG" år 1992-94,
- "Zenit City" på kulturhuset i Stockholm och i Malmö,
- "Ingen Liten Lort" på Kungliga Biblioteket.
(och ett antal SMÅ SKOJIGA GREJOR)
  Kontakta mig på martin@essen-moller.com.